personalitatea nevrotica

Tulburarile de personalitate nevrotice au ca numitor comun anxietatea, teama si nesiguranta. In categoria C: NEVROTICĂ se incadreaza urmatoarele tipuri de personalitate.
Personalitatea obsesiv – compulsiva (anancastă)
Personalitatea anxioasă (evitantă)
Personalitatea dependent
TULBURAREA OBSESIV COMPULSIVA (ANANCASTA)
Aceasta tulburare de personalitate se caracterizează printr-o preocupare față de ordine, detalii, perfecționism, verificare, scrupulozitate, precum și încăpătânare și rigiditate. Perfecţionismul şi standardele de performanţă autoimpuse sunt duse la extreme. Incearcă să dețină un control în activitățile zilnice, acordând o atenție prea mare detaliilor nesemnificative, regulilor, procedurilor, listelor. Sunt atât de preocupaţi de verificarea fiecărui detaliu al unui proiect, indiferent cât de bun ar fi, incat acesta riscă să nu fie îndeplinit niciodată. In general persoanele obsesiv compulsive sunt devotate muncii si profesiei, in defavoarea activităţilor plăcute şi petrecerii timpului cu prietenii.
Chiar şi atunci când îşi acordă scurte vacanţe timpul nu este irosit, luându-şi întotdeauna cu ei şi “ceva de lucru”. Manifestă conştiinciozitate, scrupulozitate şi inflexibilitate şi faţă de valori morale şi etice. Au tendinţa de a păstra orice fel de obiect, chiar dacă acesta nu prezintă o “valoare sentimentală” – motivaţia lor este ca respectivul obiect poate fi cândva util (se supără dacă îi sunt aruncate si vor face eforturi pentru a le recupera). Acceptă cu o foarte mare dificultate să delege pe altcineva pentru indeplinirea unor activităţi sau să lucreze cu alte persoane – condiţionează respectarea exactă a detaliilor conform planului lor de activitate. În domeniul financiar – aceeaşi scrupulozitate a planificării banilor – care nu trebuie irosiţi, ci păstraţi, pentru eventuale “catastrofe”

CRITERII DE DIAGNOSTIC:
Un pattern pervaziv de preocupare cu ordinea, perfecționismul, controlul mental și interpersonal pe seama deschiderii si eficienței incepând devreme în perioada de adult și prezent intr-o varietate de contexte indicate sau de 4 (sau mai multe) din urmatoarele:

 • Este preocupat cu detalii, reguli, liste, ordine, organizare sau scheme până in punctul în care scopul major al activitătii este pierdut.
 • Prezintă perfecționism care interferă cu efectuarea sarcinilor.
 • Excesiv devotat muncii și productivității.
 • Foarte conștiincios, scrupulos, inflexibil în materie de etică, moralitate și valori
 • Incapacitatea de a arunca obiecte nefolositoare.
 • Se abține în a atribui sarcinile lui altor persoane decât în condițiile în care este sigur ca aceștia le efectuează exact în același mod.
 • Zgârciți.
 • Rigizi si încăpățânați.

TULBURAREA ANXIOASA (EVITANTĂ)
Aceasta tulburare de personalitate se caracterizează prin prezența unui sentiment de inferioritate, teamă şi insecuritate și inhibiție socială. Prezintă o hipersensibilitate la evaluări negative din partea celorlalţi. Persoanele acestei categorii de personalitate evită in mod constant orice implicare socială sau profesională care presupune relaţii interpersonale semnificative. Se tem de critică, dezaprobare, rejecţie, sunt reticenţi faţă de promovările profesionale si nu se implică în activităţi de grup. Relaţiile intime sunt cu greu acceptate, din teama de a nu se expune şi de a fi ridiculizate. Acceptă o relaţie numai când au siguranţa ca vor fi plăcuţi şi aprobaţi fără a exista riscul de critica. În societate sunt tăcuţi, timizi, retraşi si de aceea participă rar la conversaţii din teama de a nu spune ceva nepotrivit. Sunt adeptii unui stil de viaţă simplu, cu rutina zilnica, fără expuneri la situaţii şi relaţii noi, din nevoia de siguranţă. Pot apare insa si comportamente compensatorii cum ar fi sfidarea unor situaţii riscante – sporturi periculoase.

TULBURAREA DEPENDENTA
Caracteristic acestei tulburari este tendinţa sistematică de a lăsa în mod pasiv pe altul să ia deciziile importante sau minore, teama de a nu fi abandonat, completata de o atitudine de supunere pasivă. Persoanele care se confrunta cu aceasata tulburare au reale dificultăţi chiar şi în abordarea unor decizii zilnice, de rutina, solicitând in mod excesiv asigurări şi avizări din partea celorlalţi.
Pasivitatea și dependenta ii determină să îl urmeaze în totalitate pe celălalt, care îşi va asuma responsabilitatea pentru toate deciziile din viaţă. Dependenţa apare devreme în perioada de adult și se manifestă de obicei faţă de unul dintre părinţi sau soţi, ulterior față de partenerul de viață.
Aceste persoane, în consecinţă, pot fi expuse deseori abuzurilor verbale, fizice sau sexuale.
În momentul sfârşirii unei relaţii (despărţire, moarte)  persoana “dependentă” caută rapid pe altcineva care să-i asigure suportul necesar de care are nevoie. Se ataşează uneori în mod nediscriminativ şi în mare grabă de altă persoană, datorită convingerii că nu ar putea funcţiona în afara unei relaţii strânse.

CRITERII DE DIAGNOSTIC:
Un pattern pervaziv de nevoie excesivă de a fi luat în grijă, care duce la comportament submisiv si frică de separare care incepe devreme în perioada de adult și este prezenta într-o varietate de contexte asa cum este indicat de 5 din urmatoarele:

 • Dificultăți in a lua decizii fără o asigurare excesivă și sfaturi de la ceilalti.
 • Au nevoia ca ceilalti sa-si asume responsabilitatea pentru majoritatea ariilor vietii lui
 • Nu-și exprimă dezacordul cu ceilalți de frică că vor fi lăsăți fără support.
 • Dificultăți in a iniția proiecte sau acțiuni (datorită lipsei de încredere în capacitățile personale).
 • Face lucruri excesive pentru a menține suportul celorlalți
 • Se simte incomfortabil sau lipsit de ajutor când este singru din cauza fricii exagerate ca nu se va descurca.
 • Cauta urgent o altă relație atunci când este părăsit (este preocupat nerealist cu frica de a fi lăsăt să-și poarte singur de grijă).

Dr. Diana Enachescu